2023-жылдын 31-майында Кытайдагы "LIVE" телеканалынын интервью формасы